Waardering Mantelzorg

Product informatie

  Omschrijving

  Inwoners van de gemeente Noordenveld die zorg ontvangen van een partner, familielid, vriend of kennis kunnen in aanmerking komen voor een geldbedrag om deze persoon of personen een blijk van waardering te geven, het ‘Mantelzorgcompliment’.

  Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. In ons land zijn maar liefst 4 miljoen mensen mantelzorger. Een deel daarvan verleent zeer intensieve (meer dan 8 uur per week) en langdurige zorg (langer dan drie maanden). Als blijk van waardering voor de langdurige en intensieve inzet van deze groep mantelzorgers reikt de gemeente Noordenveld het mantelzorgcompliment uit. We doen dit in de vorm van een geldbedrag van € 200,00 per jaar (per hulpbehoevende). Met dit bedrag kunt u uw mantelzorger(s) een blijk van waardering geven. Het bedrag is vrij te besteden.

   

  Voorwaarden

  • de hulpvrager doet aanvraag bij de gemeente;
  • de hulpvrager woont in de gemeente Noordenveld;
  • de hulp wordt verleend op basis van een sociale relatie;
  • de waardering geldt voor het kalenderjaar waarin deze wordt aangevraagd;
  • de waardering wordt één keer per kalenderjaar toegekend aan de hulpvrager
  • het moet gaan om mantelzorg die langdurig ( > 3 maanden ) en intensief (> 8 uur per week) gegeven wordt.

   

  Aanpak

  De waardering wordt aangevraagd door de hulpvrager (degene die mantelzorg ontvangt). De verdeling van de waardering over de mantelzorgers is daarna aan de hulpvrager.

  In uitzonderlijke gevallen (bijv. als er sprake is van dementie) kan een mantelzorger de aanvraag namens de hulpvrager doen.

  Een aanvraag kunt u digitaal indienen met het formulier 'Waardering mantelzorg'. Het is dan wel noodzakelijk dat u inlogt met DigiD.

  Als u in het voorgaande jaar de waardering heeft ontvangen krijgt u begin april van het nieuwe jaar automatisch een brief met een aanvraagformulier. U dient ieder jaar opnieuw het formulier in te vullen en terug te sturen.

  Contact

  Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u terecht bij de Noordenveldwerker. De Noordenveldwerkers zijn ook goed op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden voor u en uw mantelzorger(s). De Noordenveldwerker is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 050 50 27 222 op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. U kunt ook een mail sturen naar vraag@noordenveldwerker.nl.

  Mantelzorgconsulent

  Bij de mantelzorgconsulent, Froukje Temming, van Welzijn in Noordenveld kunnen mantelzorgers terecht met vragen over voorzieningen en regelingen, oplossingen bij praktische problemen en voorlichting over vervangende zorg (respijtzorg). Voor meer informatie zie www.welzijninnoordenveld.nl/mantelzorgers. De mantelzorgconsulent is telefonisch bereikbaar via: 050- 317 65 00. Het emailadres is: froukjetemming@welzijninnoordenveld.nl.

  Contactpunt Mantelzorg

  Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld (CPM) organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers in Noordenveld. Er wordt informatie gegeven en er worden ervaringen uitgewisseld. Iedere keer staat er een ander thema op het programma. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en u hoeft zich niet van te voren aan te melden. Ook behartigt het CPM de belangen van mantelzorgers. Meer informatie www.mantelzorgnoordenveld.nl.

  Mezzo

  Op de website van Mezzo, www.mezzo.nl, de landelijke koepelorganisatie voor vrijwilligerswerk en mantelzorg, is ook heel veel informatie te vinden.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  29-01-2019