WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Product informatie

  Inleiding

  In de jaarlijkse WOZ-beschikking vindt u de WOZ-waarde (waardebepaling) van uw pand of stuk grond. U ontvangt de WOZ-beschikking van de gemeente. Een taxatieverslag vraagt u op bij de gemeente.

  Omschrijving

  Eigenaren en gebruikers van een onroerende zaak krijgen elk jaar een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierop staat de waarde van de onroerende zaak vermeld. WOZ staat dan ook voor waardering onroerende zaken. De op de beschikking vermelde waarde geldt voor een belastingjaar. De waarde die op de beschikking staat, is de waarde op 1 januari van het jaar ervoor. De hoogte van de aanslag onroerende zaakbelasting is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Ook speelt de WOZ-waarde een rol bij de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Is uw onroerende zaak door bijvoorbeeld verbouw of afbraak gewijzigd? Dan wordt er bij de waardebepaling voor het jaar na deze wijziging al uitgegaan van de veranderde toestand.

  Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

  Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over veel informatie van een pand en/of perceel zoals verkoopprijzen uit het Kadaster, gegevens uit bouwtekeningen, luchtfoto’s en cyclorama’s (foto’s vanaf de openbare weg). Deze informatie vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode. Voor woningen stellen we eerst de kenmerken vast. Dit zijn onder andere de grondoppervlakte, inhoud van de woning, bouwjaar en soort woning. Daarna onderzoeken we de prijzen van soortgelijke verkochte woningen (rond 1 januari het voorgaande jaar). Vervolgens vergelijken we de drie best vergelijkbare verkochte woningen met uw woning. Dit doen we met een geautomatiseerd systeem. Hieruit volgt dan de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning. Met welke woningen uw woning is vergeleken bij de waardebepaling, kunt u zien op het taxatieverslag. Voor niet-woningen geldt een andere methode van taxeren. Nadat u de WOZ-beschikking heeft ontvangen kunt u bij de gemeente het taxatieverslag opvragen. Daarin kunt u zien, hoe de waarde van uw onroerende zaak precies tot stand is gekomen.

  Vindt u de WOZ-waarde te hoog of heeft u vragen over de waardebepaling?

  Neem dan gerust contact op met de Vakgroep Belastingen, WOZ en Verzekeringen. U kunt telefonisch contact opnemen via 14 050 of het reactieformulier gebruiken (zie onder tabje 'Formulieren'). We leggen u graag uit hoe de waarde bepaald is. Ook kunnen we de waarde nogmaals controleren, zonder dat u eerst een bezwaarschrift hoeft in te dienen. Als u dat op prijs stelt, kunnen we daarvoor ook bij u langskomen. Mocht u het niet eens zijn met de uitkomst van deze controle, dan kunt u vanzelfsprekend alsnog een bezwaarschrift indienen.

  Controleert nog iemand de gemeente?

  Ja! Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer ons. Zij houdt toezicht op deze werkzaamheden van gemeenten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun site www.waarderingskamer.nl.

  Voorwaarden

  Wanneer u eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak bent ontvangt u een WOZ-beschikking.

  Wordt u in de loop van een jaar eigenaar van een onroerende zaak? Dan kunt u tussentijds vragen om u een WOZ-beschikking van deze onroerende zaak toe te sturen.

  Aanpak

  Vindt u de WOZ-waarde te hoog of heeft u vragen over de waardebepaling?

  Neem dan contact op met de Vakgroep Belastingen, WOZ en Verzekeringen. U kunt telefonisch contact opnemen via 14 050 of het reactieformulier gebruiken.

  Bent u uw WOZ-beschikking kwijt?

  De WOZ-beschikking kunt u zelf downloaden in Mijn gemeente. (Inloggen met DigiD)

  U kunt een ook kopie van de aanslag aanvragen door het formulier Wet WOZ beschikking in te vullen.

  Kosten

  Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

  Contact

  Elk jaar ontvangt u (meestal) eind februari de WOZ-beschikking van de gemeente.

  Wilt u persoonlijk overleggen met een ambtenaar over uw WOZ-beschikking?Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u zo binnenlopen in het gemeentehuis. Wilt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen? Dan moet u eerst een afspraak maken. Dat gaat als volgt:

  Een afspraak maken op de website

  1. Klik op Afspraak maken.
  2. Kies als activiteit waarvoor u een afspraak wilt maken WOZ.
  3. Kies datum en tijd en vul de rest van de gevraagde gegevens in.

  Nadat u het formulier helemaal heeft ingevuld en verzonden, krijgt een e-mail met een bevestiging van de afspraak.

  Telefonisch een afspraak maken

  Bel met de gemeente (telefoonnummer 14 050) om een afspraak te maken.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Wetgeving

  Bezwaar en Beroep

  Bent u het niet eens met de waarde die vermeld wordt op de WOZ-beschikking? U kunt hiertegen binnen 6 weken bezwaar aantekenen. U ontvangt dan een uitspraak op uw bezwaarschrift. Bent u het ook niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank.